Základní údaje

Richard Jašš

Address:
Maršíkov 67
788 15, Velké Losiny
Czech Republic
ID.NO.: 49596560
Phone: +420-603710220
Location:PAV P / 070A
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17 RegFoodFest