Základní údaje

Region Nitra

Address:
Rázusova 2a
949 01, Nitra
Slovakia
ID.NO.: 37861298
Phone: +421-376922901
Location:PAV P / 035
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 21 Foreign regions

Product categorie: 27 Promotion of regions