Základní údaje

PV CARAVAN - Ing. Vladimír Pospíšil

Address:
Lipnická 537/1
750 02, Přerov
Czech Republic
ID.NO.: 12688428
Phone: +420-581736514
Location:PAV F / 046
Trade fair: GO

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 03 Tour sales agents