Základní údaje

Privatvermieter Oberösterreich

Address:
Schweizersberg 252
4575, Rossleithen
Austria
ID.NO.:  
Phone: +43-6503456456
Location:PAV P / 122
Trade fair: GO

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04 Tourist destinations