Základní údaje

Primorsko Municipality

Address:
Treti mart str. 56
Primorsko
Bulgaria
ID.NO.:  
Phone: +359-55033000
Location:PAV P / 182
Trade fair: GO

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.01.17 Bulgaria