Základní údaje

Pivovar Černá Hora - Jana Klimešová

Address:
Dunajská 187/7
625 00, Brno - Starý Lískovec
Czech Republic
ID.NO.: 43396551
Phone: +420-603220498
Location:PAV P / 092
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 27 Promotion of regions

Product categorie: 27.09 Promotion of regions - other