Základní údaje

Piranha Film s. r. o.

Address:
Spálená 27
110 00, Praha 1, Nové Město
Czech Republic
ID.NO.: 26904951
Phone: +420-603420274
Location:PAV F / 067
Trade fair: GO

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 13 Media and special literature

Product categorie: 14 Promotion in tourism