Základní údaje

Pekařství Křižák, s.r.o.

Address:
č. p. 235
691 12, Boleradice
Czech Republic
ID.NO.: 26233517
Phone: +420-519423290
Location:PAV P / 070A
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17 RegFoodFest