Základní údaje

Pekárny Blansko, a.s.

Address:
Zborovecká 10
678 01, Blansko
Czech Republic
ID.NO.: 27165906
Phone: +420-724776415
WWW:  
Location:PAV P / 070A
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17 RegFoodFest