Základní údaje

Pavel Karlík

Address:
č. p. 514
696 13, Šardice
Czech Republic
ID.NO.:  
Phone: +420-777579798
Location:PAV P / 018C
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17 RegFoodFest