Základní údaje

Památník Lidice

Adresse:
Tokajická 152
273 54, Lidice
Tschechische Republik
ID-Nr.: 70886342
Telefon: +420-312253755
Standort:PAV P / 035
Messe: Regiontour

Die Firma befindet sich am Stand:

Ministerstvo kultury

Umístění v areálu výstavište

Klicken Sie auf einen markierten Pavillon die Stand-lage anzuzeigen.
Konkrétní stánek v pavilonu

Produktkategorien des Ausstellers

Produktkategorie: 23.01.07.01 Monuments of the military history