Základní údaje

Památník Lidice

Address:
Tokajická 152
273 54, Lidice
Czech Republic
ID.NO.: 70886342
Phone: +420-312253755
Location:PAV P / 035
Trade fair: Regiontour

Company exhibits at stand:

Ministerstvo kultury

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 23.01.07.01 Monuments of the military history