Základní údaje

Památník Lidice

Address:
Tokajická 152
273 54, Lidice
Czech Republic
ID.NO.: 70886342
Phone: +420-312253702
+420-312253063
Location:PAV F / 060
Trade fair: GO

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories