Základní údaje

Od Macháčků s.r.o.

Address:
č. p. 66
331 52, Bučí
Czech Republic
ID.NO.: 02825899
Phone: +420-733528658
Location:PAV P / 070A
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17 RegFoodFest