Základní údaje

Nature Notea s.r.o.

Address:
Husitská 107/3
130 00, Praha – Žižkov
Czech Republic
ID.NO.: 24802999
Phone: +420-734220278
Location:PAV P / 018C
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17 RegFoodFest