Základní údaje

Národní park Thayatal

Adresse:
Merkersdorf 90
2082, Hardegg
Österreich
ID-Nr.:  
Telefon: +43-294970050
Standort:PAV P / 120
Messe: GO

Die Firma befindet sich am Stand:

Dolní Rakousko

Umístění v areálu výstavište

Klicken Sie auf einen markierten Pavillon die Stand-lage anzuzeigen.
Konkrétní stánek v pavilonu

Produktkategorien des Ausstellers

Produktkategorie: 11.01.03 Hiking

Produktkategorie: 16 Services in tourism - other