Základní údaje

Nadace Partnerství

Address:
Údolní 33
602 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 45773521
Phone: +420-515903111
Location:PAV P / 059
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 27 Promotion of regions