Základní údaje

Muzeum romské kultury

Address:
Václavská 6
658 41, Brno
Czech Republic
ID.NO.:  
Phone: +420-775407065
WWW:  
Location:PAV P / 035
Trade fair: Regiontour

Company exhibits at stand:

Ministerstvo kultury

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 26.01.04 Cultural exhibitions