Základní údaje

Muzeum hlavního města Prahy

Adresa:
Kožná 475/1
110 01, Praha 1
Česká republika
IČO: 00064432
Telefon: +420-224223696
Umístění:PAV F / 060
Veletrh: GO

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Muzeum hlavního města Prahy je významná kulturní instituce, jejíž počátky sahají až do roku 1881. Za dobu existence muzea se zde podařilo shromáždit více než milión sbírkových předmětů.