Základní údaje

Municipality of Lovech

Address:
Targovska Str. 22
Lovech 5
Bulgaria
ID.NO.:  
Phone: +359-882444226
WWW:  
Location:PAV P / 182
Trade fair: GO

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.01.17 Bulgaria