Základní údaje

Moravskoslezský kraj

Adresa:
28. října 117
702 18, Ostrava
Česká republika
IČO: 70890692
Telefon: +420-595622222
Umístění:PAV P / 030
Veletrh: Regiontour