Základní údaje

Moravskoslezský kraj

Address:
28. října 117
702 18, Ostrava
Czech Republic
ID.NO.: 70890692
Phone: +420-595622222
WWW: www.msk.cz
Location:PAV P / 062
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 20.01 Regions, regional bureaus

Product categorie: 28 Others