Základní údaje

Ministerstvo životního prostředí ČR

Adresa:
Vršovická 1442/65
100 10, Praha 10
Česká republika
IČO: 00164801
Telefon: +420-267121111
WWW: www.mzp.cz
Umístění:PAV P / 059
Veletrh: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu