Základní údaje

Ministerstvo životního prostředí ČR

Address:
Vršovická 1442/65
100 10, Praha 10
Czech Republic
ID.NO.: 00164801
Phone: +420-267121111
WWW: www.mzp.cz
Location:PAV P / 059
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories