Základní údaje

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Adresse:
Staroměstské náměstí 6
110 15, Praha 1
Tschechische Republik
ID-Nr.:  
Telefon: +420-224861111
WWW: www.mmr.cz
Standort:PAV P / 058
Messe: Regiontour

Die Firma befindet sich am Stand:

Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism

Umístění v areálu výstavište

Klicken Sie auf einen markierten Pavillon die Stand-lage anzuzeigen.
Konkrétní stánek v pavilonu

Produktkategorien des Ausstellers

Produktkategorie: 27 Promotion of regions