Základní údaje

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Address:
Staroměstské náměstí 6
110 15, Praha 1
Czech Republic
ID.NO.:  
Phone: +420-224861111
WWW: www.mmr.cz
Location:PAV P / 058
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 27 Promotion of regions