Základní údaje

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Address:
Námestie slobody 6
810 05, Bratislava
Slovakia
ID.NO.: 30416094
Phone: +421-259494111
+421-259494777
Location:PAV P / 039
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 21 Foreign regions

Product categorie: 24 Spas

Product categorie: 26 Culture, amusement

Product categorie: 27 Promotion of regions

Exhibitor's represented companies

Múzeum Betliar

  • Slovakia

Región Severný Spiš Pieniny

  • Slovakia

Región Slovenský Raj a Spiš

  • Slovakia

Región Tatry Spiš Pieniny

  • Slovakia

Región Vysoké Tatry

  • Slovakia

Región Žitný Ostrov - Csallóköz

  • Slovakia

Resort Thermal Šírava

  • Slovakia

Visit Košice

  • Slovakia