Základní údaje

Michal Kočař

Address:
Bedřicha Nikodema 4482/7
708 00, Ostrava - Poruba
Czech Republic
ID.NO.: 75475481
Phone: +420-773877730
WWW:  
Location:PAV P / 099
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 28 Others