Základní údaje

Michal Cahel

Address:
Jaroslava Staňka 860
686 05, Uherské Hradiště - Mařatice
Czech Republic
ID.NO.: 04049179
Phone: +420-773000996
WWW:  
Location:PAV P / 018C
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17 RegFoodFest