Základní údaje

Město Vítkov

Adresa:
nám. Jana Zajíce 7
749 01, Vítkov
Česká republika
IČO: 00300870
Telefon: +420-556312253
Umístění:PAV P / 095
Veletrh: Regiontour