Základní údaje

Město Velké Meziříčí

Adresa:
Radnická 29/1
594 13, Velké Meziříčí
Česká republika
IČO: 00295671
Telefon: +420-566781047
Umístění:PAV P / 087
Veletrh: Regiontour