Základní údaje

Město Nymburk

Adresa:
náměstí Přemyslovců 163
288 02, Nymburk
Česká republika
IČO: 00239500
Telefon: +420-325501111
+420-325501101
Umístění:PAV P / 087
Veletrh: Regiontour