Základní údaje

Město Nepomuk

Adresa:
náměstí A. Němejce 63
335 01, Nepomuk
Česká republika
IČO: 00256986
Telefon: +420-371591167
Umístění:PAV P / 068
Veletrh: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu