Základní údaje

Město Nepomuk

Address:
náměstí A. Němejce 63
335 01, Nepomuk
Czech Republic
ID.NO.: 00256986
Phone: +420-371591167
Location:PAV P / 068
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories