Základní údaje

Město Litoměřice

Address:
Mírové nám. 15/7
412 01, Litoměřice
Czech Republic
ID.NO.: 00263958
Phone: +420-416916440
Location:PAV P / 064
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 20.02 Towns, statutory cities, councils