Základní údaje

Město Kroměříž

Address:
Velké náměstí 115
767 01, Kroměříž
Czech Republic
ID.NO.: 00287351
Phone: +420-573321111
Location:PAV P / 032
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 14 Promotion in tourism

Product categorie: 20.02 Towns, statutory cities, councils