Základní údaje

MAUZ-výroba, s.r.o.

Address:
J. Dobrovského 557/27
370 06, České Budějovice
Czech Republic
ID.NO.: 25172191
Phone: +420-775570626
Location:PAV P / 070A
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17 RegFoodFest