Základní údaje

Marcel Gregor

Address:
Sobětuchy - Vrcha 401
537 01, Chrudim
Czech Republic
ID.NO.: 69119911
Phone: +420-603827433
Location:PAV P / 070A
Trade fair: GO

Company exhibits at stand:

Státní zemědělský intervenční fond

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17 RegFoodFest