Základní údaje

LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA

Address:
Piastów Śląskich 1
58-306, Wałbrzych
Poland
ID.NO.:  
Phone: +48-746643850
WWW:  
Location:PAV P / 003
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.01.03 Poland