Základní údaje

Lihovar Lžín, spol. s r.o.

Address:
Dírná 57
391 27, Dírná
Czech Republic
ID.NO.: 25154648
Phone: +420-381596943
Location:PAV P / 070A
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17 RegFoodFest