Základní údaje

Liberecký kraj

Address:
U Jezu 642/2a
461 80, Liberec
Czech Republic
ID.NO.: 70891508
Phone: +420-485226111
Location:PAV P / 058
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 27 Promotion of regions