Základní údaje

Lenka Klíčová

Address:
Alšova 994/14
669 02, Znojmo
Czech Republic
ID.NO.:  
Phone: +420-603540619
Location:PAV P / 070A
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17 RegFoodFest