Základní údaje

Lázně Libverda

Address:
Lázně Libverda 82
463 62, Hejnice
Czech Republic
ID.NO.: 44569505
Phone: +420-482368111
Location:PAV P / 058
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 24 Spas

Product categorie: 27 Promotion of regions