Základní údaje

Lázně 1897, s.r.o.

Address:
Lázně 100
552 11, Velichovky
Czech Republic
ID.NO.: 03030997
Phone: +420-491889111
Location:PAV P / 107A
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 24 Spas