Základní údaje

Ladislav Hezký - Štramberské uši od Hezounů

Address:
Na Vápenkách 390/9
742 21, Kopřivnice
Czech Republic
ID.NO.: 15467104
Phone: +420-605740260
Location:PAV P / 070A
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17 RegFoodFest