Základní údaje

Kolping Hotel

Address:
Fo u.120
8394, Alsopahok
Hungary
ID.NO.:  
Phone: +36-83344143
Location:PAV P / 070H
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 26.08 Hotels, hotel companies