Základní údaje

Klub českých turistů

Address:
Revoluční 1056/8a
110 00, Praha
Czech Republic
ID.NO.: 505609
Phone: +420-251610181
+420-224914543
WWW: www.kct.cz
Location:PAV P / 058
Trade fair: Regiontour

Company exhibits at stand:

Fórum cestovního ruchu, z.s.

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 20.05 Associations, professional unions, clubs