Základní údaje

Klub českých turistů

Address:
Revoluční 1056/8a
PO BOX 37
110 05, Praha 1
Czech Republic
ID.NO.: 505609
Phone: +420-251610181
WWW: www.kct.cz
Location:PAV P / 041
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Exhibitor's represented companies

Klub slovenských turistov (KST)

  • Slovakia

Lidé a hory s.r.o.

  • Czech Republic