Základní údaje

Klub českých turistů

Address:
Revoluční 1056/8a
PO BOX 37
110 05, Praha 1
Czech Republic
ID.NO.: 505609
Phone: +420-251610181
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 20.05 Associations, professional unions, clubs

Product categorie: 25.01 Hiking

Product categorie: 27 Promotion of regions