Základní údaje

Klub českých turistů Praha

Address:
Fügnerovo náměstí 3
120 00, Praha 2
Czech Republic
ID.NO.: 18630235
Phone: +420-736754010
WWW:  
Location:PAV F / 002
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories